KOŁO NAUKOWE KREATYWNOŚCI

Zasady heurystyczne
(wg Nęcki)



Zasada różnorodności

- im więcej różnorodnych pomysłów, tym lepiej, gdyż "ilość rodzi jakość"
- w fazie generowania rozwiązań nie zastanawiaj się, czy każdy pomysł okaże się przydatny


Zasada odroczonego wartościowania

- powstrzymuj się od krytykowania jakichkolwiek pomysłów w fazie ich wytwarzania
- ocena pomysłu musi być odroczona! (najpierw gromadzimy wszystkie pomysły, dopiero później wybieramy najlepsze)
- wystrzegaj się stwierdzeń typu: "to nie ma prawa działać", "to niemożliwe", "to bez sensu"


Zasada racjonalnej irracjonalności

- dopuszczaj do głosu wszystko, co dziwne, nielogiczne, nierealne, oderwane od rzeczywistości
- swobodnie korzystaj z intuicji, przeczuć, paradoksów
- nie widzisz w tym sensu? a jednak... fantazjowanie nad realnym problemem pomaga uzyskać dystans i wielostronność spojrzenia
- należy tak postępować w momencie wytwarzania pomysłów, zaś w chwili oceniania rozwiązań kierujemy się rozumem


Zasada kompetentnej niekompetencji

- eksperci często cierpią na "klapki na oczach" - w procesie twórczym przekłada się to na sztywność myślenia i utarte nawyki intelektualne
- laicy z kolei przejawiają świeżość spojrzenia na dziedzinę im nieznaną
- świeże spojrzenie na problem + doświadczenie i wiedza eksperta = owocne rozwiązanie problemu
- zasada ta mówi o tym, że każdy może skutecznie rozwiązywać specjalistyczne problemy, o ile zostanie mu zapewniona kontrola ze strony specjalisty


Zasada ludyczności

- twórcze myślenie warto wspierać klimatem dobrej zabawy
 dlaczego?
- sprzyja to produktywności myślenia
- usuwa emocjonalne blokady
- podnosi aktywność
- zwiększa motywację do pracy
- a ponadto ułatwia korzystanie z zasobów pamięci, wiedzy, umiejętności i doświadczeń


Zasada aktualności

- liczy się TU i TERAZ
- świat zewnętrzny (jego ograniczenia i własne problemy) odłóż na bok
- zaangażuj się



i jeszcze tylko jedno...
DO DZIEŁA! :)